Božia Pečať

Samotná energia Božia pečať je bez-symbolov. Pre jedincov, ktorí sú zvyknutý držať sa symbolov sa môže používánie tejto energie javiť ako obtiažne a ťažko „uchopitelné“, pretože princip toku energie Božej pečate spočívá na úplnom odovzdání sa a staním sa toho kanálu energie, ako sme boli učený na reiki 1. stupni. Na rozdiel od reiki (alebo podobných systémov) je Božia pečať jedinečná v tom, že nemusíte mať znalosti v prudoch energií, neni treba prevádzať diagnostiky, neni treba energiu vedome smerovať – naopak. Je treba sa energii plne odovzdať, vypnutie všetkých myšlienok, obáv a predpokladov je v podstate nutnosťou. Energiu prijímate, ale nevysielate.

Božia pečať je vysoká forma svetelnej energie, ktorou sa naplníte a následne vyžarujete do svojho okolia. Už prítomnosť tejto energie spúšťa liečenie a pôsobí aj na druhé osoby, než by to bolo vašim priamym zámerom.

Božiu pečať možno posielať takisto na diaľku krásným špecifickým spôsobom naladením na energiu druhej osoby. Pre diaľkový prenos nieje potreba fotografií, symbolov… PRACUJETE SRDCOM.


OBOHATENIE BOŽEJ PEČATI: 
1./ V tejto línií sa naviac predává symbol Božie svetlo, ktorý možno používat napr. na:

 Harmonizáciu čakier a aury
 Vyčistenie miestnosti
 Osobnej ochrane
 Dôležité situácie
 Komunikácie s duchovním svetom
 Odvod privtelených duší
 Odstránenie bolestí
 Uvolnenie blokád
 Čistenie karmy a mnoho iné


2. /Naviac obdržíte tri symboly, ktoré sa používajú v dlaniach, pri spoločnej aktivácií, obaľujú telo ako ochranná guľa. Tieto symboly možno použiť nezávisle na Božej pečati. 

Energia Božia pečať je darom najčistejšieho zdroja, pomáha v osobnom rozvoji a potlačuje kontrolu ega, jedná sa o vysoko vibračnú energiu.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode