REIKI je čistým kozmickým prejavom tej životnej sily, ktorá je prítomná v každom živom organizme a je nedeliteľnou súčasťou a podstatou všetkého stvoreného.

Samotné slovo Reiki sa v japonskom písme Kana skladá z dvoch znakov:

REI - definujeme ako univerzálneho, transcedentálneho ducha, tajomnú silu, podstatu bytia.

KI - samo o sebe znamená energiu, životnú silu.

Spojením týchto dvoch znakov dostaneme teda niektorý z nasledujúcich pojmov: Sila Univerza, Božia Sila, Tvoriaca Energia, Univerzálna Životná Sila…
Každý sa môže rozhodnúť, ktoré vyjadrenie je jemu, jeho viere, životnému názoru najbližšie. Je úplne jedno, ktorý názov budeš používať pre túto silu, dôležitá je jeho podstata, a tou je ničím nepodmienená a ničím neovplyvniteľná LÁSKA bez hraníc.

Okrem toho REIKI predstavuje aj spôsob energetického liečebného systému, ktorý znovu objavil a vypracoval Dr. Mikao Usui. Tento veľmi jednoduchý spôsob uzdravovania, ktorý môžeme použiť kedykoľvek a kdekoľvek, je prístupný pre všetkých ľudí, bez ohľadu na rasovú, politickú alebo náboženskú príslušnosť. Adept REIKI dostáva schopnosť sprostredkovávať túto liečivú energiu ako dar pri zasvätení na celý život. Od tej chvíle prúdi cez jeho dlane liečivá sila všade tam, kde ich položí. Nedochádza pri tom k úbytku jeho energie a ani k preberaniu energie od niekoho iného.

REIKI pracuje na úrovni fyzickej, duševnej, emocionálnej, ako aj na úrovni duchovnej. Pôsobí nielen na harmonizáciu a odstránenie zdravotných problémov, ale priamo na ich príčinu. Choroba je dôsledkom nerovnováhy v organizme, a príčiny sa obvykle nachádzajú na emocionálnych, duševných a duchovných úrovniach. REIKI na všetkých týchto úrovniach ovplyvňuje dôsledok choroby aj jej príčinu.

Ľudia sprostredkujúci REIKI sú iba nástrojmi, kanálmi tejto sily, cez ktorých táto všadeprenikajúca energia Lásky prúdi. Oni sami nie sú liečiteľmi. REIKI je príjemcom nasávaná a prúdi vždy tam, kde je najväčšia disharmónia. Liečiteľom je tu vlastne sám príjemca, ktorý prijatím energie REIKI do svojho energetického systému tela sa harmonizuje, a tým umožňuje aktivovať samoliečebné procesy vo svojom tele.

REIKI je nepolaritná energia, ktorá nás môže nalaďovať na láskavé a pozitívne vnímanie okolitého sveta, súcitenie, starostlivosť, dôveru a prijímanie samého seba. Pomáha znášať, vedome prežívať ťažké životné situácie, utišuje stres, obavy, depresie, učí pozitívnemu mysleniu. REIKI teda v prvom rade napomáha nášmu spirituálnemu vývoju. Fyzické uzdravenie je v skutočnosti len jeho následkom, veď ak je duch zdravý, aj telesné problémy ustanú. Pomocou REIKI nikdy nemôžeme manipulovať druhými, nemôžeme nijako ublížiť ani zasahovať nikomu do jeho karmy (osudu). Proces a účinok liečby, celé pôsobenie REIKI nie je závislé od vôle ošetrujúceho.
 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode