Niečo o mne:

Svoju púť na duchovnej ceste som začal v roku 1980 cvičením bojových umení, konkrétne karate-do, kde som si postupne začal uvedomovať dôležitosť nielen telesného, ale aj duševného a duchovného vývoja. Bolo stále zrejmejšie, že za cibrením techník a telesným cvičením sa skrýva niečo oveľa viac, nejaká neuchopiteľná sila. Pravda, v tej dobe sa o tom hovorilo veľmi málo a nejasne. Začal som vyhľadávať a osvojovať si rôzne učenia a filozofiu východných krajín ako sú Japonsko, Kórea či Čína a tak vlastne postupne vnikal aj do tajomstva rôznych liečebných techník, ktoré z týchto učení vychádzali.

Tesne po zmene režimu sa mi naskytla možnosť venovať sa učeniu a cvičeniu Tai - chi - chuan pod vedením skúsených učiteľov, kde sa už skutočne s energiami aj pracovalo. Zároveň prichádzali aj ďalšie možnosti práce s energiami a s osvojovaním si najrôznejších liečebných postupov a techník na rozvoj osobnosti. Bolo zrejme zákonité, že u nás nová metóda liečenia a práce s energiou pochádzajúca z Japonska ma okamžite zaujala a tak som absolvoval seminár prvého stupňa Reiki ešte v prvej vlne pod vedením tradicionálneho majstra Reiki. Druhý stupeň už nenechal na seba dlho čakať, avšak k majstrovskému stupňu som mal odvahu pristúpiť až po viacerých rokoch strávených praktizovaním Reiki a učením sa zároveň aj iným metódam práce s liečivou energiou. Snažil som sa využiť každú možnosť rozšíriť svoje znalosti aj u iných majstrov Reiki u nás či v zahraničí, absolvoval zasvätenia aj do iných štýlov Reiki.
Toto učenie a práca s energiou nakoniec vyústilo v rozhodnutie prispieť svojím dielom k šíreniu tohto učenia, šíreniu Lásky. Myslím, že môžem pomôcť omnoho viacerým ľuďom, ak ich naučím, ako môžu uzdravovať seba i svojich blízkych.

Vedeniu seminárov Reiki sa venujem od Roku 1999, zároveň sa však snažím ďalej pracovať na sebe, rozvíjať svoje schopnosti i vedomosti. Táto práca a cesta duchovného rozvoja je vlastne nikdy nekončiacim procesom. Často je ťažká, tŕnistá, ale nadovšetko krásna. Je to cesta nás všetkých. Snažme sa na tejto ceste navzájom si pomáhať a viesť, pretože pomoc svojim blížnym zároveň pomáha aj nám. A spoločným úsilím máme väčšie možnosti urýchliť a dosiahnuť náš ciel - uzdravenie tela i duše, návrat do Domova, odkiaľ sme vyšli. Návrat do Svetla a Lásky, náručia Stvoriteľa.

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míllnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode