Shamballa

 

Podľa starých mudrcov existuje jedno miesto, kde sa stretáva Nebo so Zemou, kde vládne najvyššia múdrosť a neopísateľný kľud a mier.

Tibetskí a Mongolskí lámovia odpradávna rozprávajú o akejsi tajomnej zemi, ktorú volajú Shamballa. Avšak toto miesto by sme zbytočne hľadali na mape, nenašli by sme ho. I keď podľa opisov toto miesto sa pravdepodobne nachádza medzi Tibetskou pahorkatinou a púšťou Gobi, obklopuje ho spirituálne pole a vojsť do jej kráľovstva môže len povolaná bytosť.

Shamballa je miesto, ktoré nie je v našej dimenzii, má inú energiu, než na ktorú sme ako ľudia zvyknutí. Nemôžeme ho vidieť svojimi fyzickými očami, pretože je vytvorené z vysokých energií zo Svetla.

Obyvateľmi Shambally sú vysoko vyvinuté plne vedomé spirituálne bytosti, ktoré z tohto miesta pomáhajú v duchovnom rozvoji ľudstva.

 
Shamballa svojou podstatou je ale aj miestom vo vnútri nás samých, v našom duchovnom srdci – v mieste, ktoré nájdeme a už nikdy nestratíme, pokiaľ sa pokoríme Láske, Svetlu v nás. Prostredníctvom Shambally sme spojení taktiež s energiou nanebovzatých Majstrov a Majsteriek, ktorí nám svojou Láskou a Svetlom pomáhajú k vzostupu.

Darom z týchto sfér pre náš duchovný rozvoj a ozdravovanie na všetkých úrovniach bytia je aj liečebný systém nazvaný podľa jeho pôvodu - Shamballa.

 

„Shamballa 1024“ je tzv. "multidimenzionálny" systém liečenia, ktorý máme k dispozícii od roku 2003. Tento systém je reprezentovaný nanebovzatým majstrom Saint Germainom a jeho očistným Fialovým plameňom a ďalej tiež Sprievodcom menom Joelle. Channelovala ho June Stephansen v roce 2003.

 

Shamballa 1024 v sebe zlučuje niekoľko typov energií:

               -  Univerzálna životná energia (Reiki)

               -  Mahátma energia -  "JA SOM" Božia prítomnosť

               -  Energie Nanebovzatých majstrov

 

 

Energie Shambally 1024 sú určené hlavne k liečeniu tých, ktorí vibrujú vo vyšších energetických spektrách. Takých ľudí v súčasnej dobe nieje ešte mnoho, ale denne je ich počet stále vyšší. Energie Shambally nám veľmi napomáha pri našom „vzostupe“ do 4. a 5. dimenzie a pri vzostupe planéty Zem. Oslobodzuje od emocionálnych väzieb a starých vzorcov myslenia a jednania, rozpúšťa karmu, uvoľňuje karmické záťaže, aktivuje ďalšie reťazce DNA, napravuje pokrivené kódy DNA.

 

Symboly Shamballa 1024 pracujú s vysoko vibrujúcimi frekvenciami vyšších dimenzií a môžu vyliečiť skoro všetky choroby, ktoré sú v 3D považované za nevyliečiteľné (AIDS, rakovina, alergie, závislosti, otrava ťažkými kovmi, regenerácie u celkom poškodených orgánov, apod.).

Systém obsahuje celkom 1024 symbolov, ktoré sú rozdelené do štyroch stupňov po 256 symboloch - a tie sú potom odovzdávané "telepaticky" prostredníctvom zasvätení (cez naše Vyššie Ja). Symboly sa odovzdávajú ako celok (nie je teda nutné pamätať si ich jednotlivo). Tým, že sa symboly neodovzdávajú priamo z človeka na človeka - tým sa zabráni komoleniu symbolov a zneužitie systému.

 

Oproti Usuiho systému Reiki je práca s Shamballa 1024 jednoduchšia. U Shamballa 1024 nepotrebujete poznať žiadne symboly, i keď ich má 1024 . Pri zasvätení sú vám symboly vložené priamo do aury. Takže potom už pracujete len s energiou a s úmyslom. Čistý úmysel je všetko, čo u Shamballa 1024 potrebujete. Nepotrebujete poznať symboly potrebné k liečeniu, pretože všetko pre vás vykonávajú energetické bytosti, ktoré tu sú s vami, pracujú pre vás - a ktorí vedia najlepšie, čo práve potrebujete! Je to pre nich len akýsi spôsob súhlasu, ktorý oni v tú chvíľu potrebujú.

 

Dnes je už ťažké tento systém presne pomenovať, pretože k nám prichádzajú z týchto sfér stále nové energie a symboly.

V začiatkoch to bola Shamballa 352 (označenia sú podľa počtu symbolov), neskôr Shamballa 1024 (Channelovala ho June Stephansen v roce 2003),

Shamballa 2002 a Shamballa 3110 channelovaná Mgr. Zbyňkom Kostrhunom. V roku 2007 channelovala June Stephansen Shamballu 12D pre 12 dimenzionálnych úrovní.

 

Počas našich zasväcovaniach a meditačných sedeniach sme boli obdarovaní ďalšími symbolmi zo Shambally, v tejto chvíli (r. 2010) je ich údajne 4100. Taktiež sme boli zasvätení do pôvodných multidimenzionálnych 22 Reiki symbolov a 10 zvláštnych symbolov, neskôr pribudlo 5 tzv. tajných budhistických symbolov z Tibetu. (Tieto údajne obdržia majstri po 10 rokoch meditácií)

Prichádzajú informácie od ďalších majstrov o podobných daroch. Prácou s touto energiou, symbolmi a meditáciami sa zrejme spektrum našich možností stále rozširuje. Tieto dary následne odovzdávame ďalej počas liečenia alebo zasväcovaní. A to nemám na mysli len zasväcovanie priamo do Shambally, ale i do iných liečebných energií ako Usui Reiki, Kundalini Reiki a podobne.

 

 

 

1.-2.-3. stupeň - Shamballa 1024  

 

1. stupeň tohto liečebného systému prináša tieto dary a možnosti:

 - prvých 256 symbolov

- odstraňovanie najhrubších energetických blokov v energetickom tele

- schopnosť liečiť seba i druhých lokálne i na diaľku

- schopnosť posielať energiu na diaľku na rôzne miesta či situácie

- napojením sa a meditáciou nám Archanjel Michael pomáha odstraňovať karmické putá

 

2. stupeň tohto liečebného systému prináša tieto dary a možnosti:

 - obsahuje ďalších 256 symbolov  /môžeme obdržať aj ďalšie, tzv. zvieracie symboly    pre komunikáciu a liečenie na tejto úrovni/

- silnejšie napojenie na Shamballu

- schopnosť čistiť priestory od negatívnej energie

- dôraz na vyjadrenie Ja Som

 

3. stupeň tohto liečebného systému prináša tieto dary a možnosti:

 - obsahuje ďalších 256 symbolov

- ešte silnejšie napojenie na Shamballu

- odkrývanie potenciálu človeka

- odkrývanie zmyslu vlastnej inkarnácie

- pôsobenie energie archanjela Metatrona

 

4. stupeň tohto liečebného systému prináša tieto dary a možnosti:

- obsahuje ďalších 256 symbolov /môže ich byť aj viac/

- ešte viac posilní napojenie na Shamballu a jeho pôsobenie

- schopnosť zasväcovať do všetkých stupňov Shambally. 

 

 

Spôsob práce so Shamballou je podobný ako napr. v Usui Reiki. I tu platia všetky zásady pri liečení seba i druhých tak, ako sme sa to mohli naučiť v jednotlivých stupňoch Reiki. Tento systém v skutočnosti stavia na tieto základy, rozširujúc jej možnosti o ďalšie symboly a spektrum energií. No a v neposlednom rade aj o vedomú spoluprácu a využívanie pomoci Archanjelov, anjelov a Nanebovstúpených Majstrov zo Shambally.

Je potrebné si uvedomiť, že samotné zasvätenie neznamená veľa, pokiaľ nezoberieme všetku zodpovednosť za svoj život a duchovný rast do svojich rúk!

Musíme na sebe i druhých pracovať s Láskou a čistým úmyslom. Sila, múdrosť, Svetlo a Láska vyšších duchovných bytostí nás budú v tejto činnosti podporovať a sprevádzať.

 

V začiatkoch práce so Shamballou doporučujem pracovať len niekoľko minút, nakoľko sa jedná o veľmi silné energie. Potom neskôr pribúdaním skúseností a rozširovaním schopností môžete dobu pôsobenia predlžovať.

I po krátkom pôsobení táto energia pracuje v tele pacienta ďalej a výsledky sa prejavujú aj po ďalších dňoch. Naše telá potrebujú často dlhšiu dobu, kým sa v ňom zmeny prejavia. 

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode