Kundalini Reiki

 

Kundalini Reiki vypracoval dánsky učiteľ meditačních techník Ole Gabrielsen a predstavuje paralelnú vetvu Usui Reiki.

Ten toto vedenie priniesol na zem channelovaním od majstra Kuthumiho. Majster Kuthumi dáva svoje vedomosti všetkým tým ľuďom, ktorí sú pripravení v dnešnej dobe zmien, tieto vedomosti dávať ďalej bez podmienok ostatným ľuďom.

Táto majstrovská energia čistí telo i ducha a vyčistí problémy s egom. Podporuje sa tým univerzálne vedomie, láska, mier a harmónia.

Postupne sa Kundalini Reiki rozšírila po celom svete. Zasvätenia sa dávajú z pravidla ako diaľkové zasvätenia, tak že je veľmi jednoduché sa učiť u najlepších učiteľoch sveta. Je však samozrejme možné ho absolvovať aj osobnou formou. 

 

Kundalini Reiki je cesta, ktorá prebudí náš vnútorný energetický obeh opäť k životu, rozpustí blokády a skrze voľný prietok energie v našom tele, pomôže dosiahnuť viac šťastia a spokojnosti. Sme s ňou tiež schopní dať iným „našu“ energiu k liečeniu. Kundalini Reiki čistí všetky energetické línie v tele od koreňovej až po korunnú čakru tak, že energie môžu opäť voľne pretekať telom.

 

 

 

Stupne Kundalini-Reiki

 

Tu je uvedený oficiálny prehľad stupňov KR, ktorý ukazuje, čo dostávaš pri jednotlivých zasväteniach.

 

Kundalini-Reiki 1.

Otvára kanál a umožňuje energii prúdiť. Si pripravovaný/a na prebudenie kundalini. Je otvorená a tiež posilnená temenná, srdečná a ručná čakra. Učíš sa liečiť kontaktne i na diaľku. Z hľadiska energie sa rovná zasvätenie Kundalini-Reiki trom stupňom systému Usui-Reiki.

 

Kundalini-Reiki 2.

Zosiluje kanály reiki. Jemne a bezpečne je prebudená energia a oheň kundalini, ktorý dosiahne minimálne čakry solar-plexu a si pripravený/a na úplné prebudenie energie kundalini prostredníctvom Kundalini-Reiki 3. Celý tvoj energetický systém je vyčistený.

 

Kundalini- Reiki 3.

Týmto zasvätením v tebe môže energia prúdiť plnou silou. Je otvorená základná čakra a celý energetický kanál je rozšírený. Do tohto zasvätenia sú zahrnuté zvláštne možnosti:

1. Energetické vyrovnanie

2. Diamant-Reiki

3. Krystal-Reiki

4. DNA-Reiki

5. Reiki na pôrodné trauma

6. Reiki priestorové

7. Reiki pre minulé životy

  

Kundalini-Reiki Booster I.

Zasvätenie 4 - 6 ešte navýši tvoj energetický potenciál a môžeš do týchto stupňov zasväcovať i ostatných. (Predpoklad: Kundalini - Reiki 3.)

Tieto zasvätenia slúžia k zosilneniu energie, rozšíreniu čakier a energetického kanálu. Nie sú odovzdávané nové vedomosti. Oproti Kundalini-Reiki 3 sa zdvojnásobí energetická úroveň.

 

Kundalini-Reiki Booster II.

S týmito ďalšími tromi zasväteniami dosiahneš plnej úrovne Kundalini-Reiki (Predpoklad: Kundalini-Reiki Booster I.)

Tieto zasvätenia slúžia k ďalšiemu zosilneniu energie, rozšíreniu čakier a energetického kanálu. Nové vedomosti nie sú odovzdávané. Oproti Kundalini-Reiki 3 je energetická úroveň štvornásobná.

Kundalini-Reiki 7

Kundalini-Reiki 8

Kundalini-Reiki 9

 

Kundalini-Reiki Booster III.

Je dosiahnuté maximálne možnej úrovne kundalini-reiki. Nové vedomosti nie sú odovzdávané. Zasvätenia slúžia k zosilneniu energie, rozšíreniu energetického kanálu a stimulácii čakier. Uzatvorením kundalini-reiki Booster III. môžeš do tohto systému zasväcovať i ostatných.

Kundalini-reiki 10

Kundalini-reiki 11

Kundalini-reiki 12

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode